Заповед №1175/18.08.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в землището на гр.Свиленград

Файлове:

zapoved_1175_20220818.pdf zapoved_1175_20220818.pdf

https://www.livechatalternative.com/