Заповед №1177/18.08.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

Zapoved_1177_20220818.pdf Zapoved_1177_20220818.pdf

https://www.livechatalternative.com/