Заповед №1200/22.08.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

Zapoved_1200_20220822.pdf Zapoved_1200_20220822.pdf

https://www.livechatalternative.com/