Заповед №1244/31.08.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти опосани в Приложение №1

Файлове:

Zapoved_1244_20220831.pdf Zapoved_1244_20220831.pdf

https://www.livechatalternative.com/