Заповед №1302/08.09.2022 г. на Заместник кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

ZAPOVED_ 1302-20220909.pdf ZAPOVED_ 1302-20220909.pdf

https://www.livechatalternative.com/