Заповед №1309/09.09.2022 г. на Заместник кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти,ведно с Приложение 1

Файлове:

zapoved_1309_20220909.pdf zapoved_1309_20220909.pdf

https://www.livechatalternative.com/