Заповед №1310/09.09.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

Файлове:

Zapoved _  1310_20220909.pdf Zapoved _ 1310_20220909.pdf

https://www.livechatalternative.com/