Заповед №114/26.01.2021 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

zspoved_ 114_20210126.pdf zspoved_ 114_20210126.pdf

https://www.livechatalternative.com/