Заповед 1453/21.08.2023г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ПОС, находящ се в гр.Свиленград

Файлове:

Zapoved_1453_20230821.pdf Zapoved_1453_20230821.pdf

https://www.livechatalternative.com/