Заповед 149/31.01.2023г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за oтдаване под наем на недвижим имнот - ЧОС, находящ се в с.Лисово и с.Райкова могила, общ.Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/