Заповед №1542/22.08.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

Файлове:

zapoved_1542_20230822.pdf zapoved_1542_20230822.pdf

https://www.livechatalternative.com/