Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед №165/04.02.2021 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в с. Сива река

Файлове:

zapoved_165-20210205.pdf zapoved_165-20210205.pdf