Заповед №172/07.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

zapoved_172_20230207.pdf zapoved_172_20230207.pdf

https://www.livechatalternative.com/