Заповед №173/07.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти/части в гр.Свиленград.

Файлове:

zapoved_173_20230207.pdf zapoved_173_20230207.pdf

https://www.livechatalternative.com/