Заповед 1808/25.08.2023г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имнот - ПОС, находящ се в гр.Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/