Заповед 1893/12.09.2023г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящ се в гр.Свиленград

Файлове:

Zapoved_1893_20230912.pdf Zapoved_1893_20230912.pdf

https://www.livechatalternative.com/