Заповед №1904/14.09.2023 г. на Зам.Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2023г.-2024г., ведно с Приложение №1 неразделна част от Заповед №1904/14.09.2023г.

Файлове:

zapoved_1904_20230914.pdf zapoved_1904_20230914.pdf

https://www.livechatalternative.com/