Заповед №1988/04.10.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение.

Файлове:

Zapoved_1988_20221004.pdf Zapoved_1988_20221004.pdf

https://www.livechatalternative.com/