Заповед №208/13.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.

Файлове:

zapoved_208_20230213.pdf zapoved_208_20230213.pdf

https://www.livechatalternative.com/