Заповед 2163/28.10.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с.Райкова могила, общ.Свиленград

Файлове:

Zapoved_2163_20222810.pdf Zapoved_2163_20222810.pdf

https://www.livechatalternative.com/