Заповед №2247/14.11.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти.

Файлове:

Zapoved_2247_20221114.pdf Zapoved_2247_20221114.pdf

https://www.livechatalternative.com/