Заповед №2294/18.11.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.

Файлове:

Zapoved_2294_20221118.pdf Zapoved_2294_20221118.pdf

https://www.livechatalternative.com/