Заповед №2298/18.11.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Пъстрогор

Файлове:

Zapoved_ 2298_20221121.pdf Zapoved_ 2298_20221121.pdf

https://www.livechatalternative.com/