Заповед 2313/22.11.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост,подробно описани като обекти, находящи се в гр.Свиленград,общ.Свиленград

Файлове:

Zapoved_2313_20221122.pdf Zapoved_2313_20221122.pdf

https://www.livechatalternative.com/