Заповед 2314/22.11.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот-публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр.Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/