Заповед №2360/23.11.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-ЧОС, находящи се в гр.Свиленград.

Файлове:

zappved_2360_20221123.PDF zappved_2360_20221123.PDF

https://www.livechatalternative.com/