Заповед №2361/23.11.2022 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-ЧОС, представляващ ПИ 65677.697.35

Файлове:

zapoved_2361_20221123.pdf zapoved_2361_20221123.pdf

https://www.livechatalternative.com/