Заповед №253/23.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти находящи се в гр.Свиленград

Файлове:

zapoved_253-20230221.pdf zapoved_253-20230221.pdf

https://www.livechatalternative.com/