Заповед №258/21.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Момково

Файлове:

zapoved_258_20230221.pdf zapoved_258_20230221.pdf

https://www.livechatalternative.com/