Заповед №292/28.02.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот.

Файлове:

zapoved_292_20230228.pdf zapoved_292_20230228.pdf

https://www.livechatalternative.com/