Заповед №404/21.03.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот.

Файлове:

zapoved_404_20230321.pdf zapoved_404_20230321.pdf

https://www.livechatalternative.com/