Заповед №406/21.03.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти.

Файлове:

zapoved_406_20230321.pdf zapoved_406_20230321.pdf

https://www.livechatalternative.com/