Заповед 408/21.03.2023г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост

Файлове:

Zapoved_408_20230321.pdf Zapoved_408_20230321.pdf

https://www.livechatalternative.com/