Заповед №504/10.04.2023 г. наЗам. Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

zapoved_504_20230410.pdf zapoved_504_20230410.pdf

Приложение _1.pdf Приложение _1.pdf

https://www.livechatalternative.com/