Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед №514/01.04.2021 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот находящо се в с. Пашово

Файлове:

Zapoved_514_202100401.pdf Zapoved_514_202100401.pdf