Заповед №537/20.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

Zapoved_537_20230420.pdf Zapoved_537_20230420.pdf

https://www.livechatalternative.com/