Заповед №556/24.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост в с. Пашово

Файлове:

zapoved_556_20230424.pdf zapoved_556_20230424.pdf

https://www.livechatalternative.com/