Заповед №576/26.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти.

Файлове:

Zapoved_576_20230426.pdf Zapoved_576_20230426.pdf

https://www.livechatalternative.com/