Заповед №577/26.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част недвижим имот.

Файлове:

zapoved_577_20230426.pdf zapoved_577_20230426.pdf

https://www.livechatalternative.com/