Заповед №589/27.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Файлове:

zapoved_589_20230427.pdf zapoved_589_20230427.pdf

https://www.livechatalternative.com/