Заповед №590/27.04.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Момково

Файлове:

zapoved_590_20230427.pdf zapoved_590_20230427.pdf

https://www.livechatalternative.com/