Заповед №827/23.05.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот находящ се в гр.Свиленград

Файлове:

zapoved_827_20230523.pdf zapoved_827_20230523.pdf

https://www.livechatalternative.com/