Заповед №834/25.05.2023 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот.

Файлове:

zapoved_834_20230525.pdf zapoved_834_20230525.pdf

https://www.livechatalternative.com/