Заповед 865/17.06.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредеяване на възмездно право на ползване на съществуващ напорен водопровод, находящ се в с.Левка,общ.Свиленград

Файлове:

Zapoved_865_20220617.pdf Zapoved_865_20220617.pdf

https://www.livechatalternative.com/