Заповед №879/21.06.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, находящи се в землището на гр.Свиленград

Файлове:

Zapoved_879_20220621.pdf Zapoved_879_20220621.pdf

https://www.livechatalternative.com/