Заповед 887/22.06.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в с.Чернодъб,общ.Свиленград

Файлове:

Zapoved_887_20220622.pdf Zapoved_887_20220622.pdf

https://www.livechatalternative.com/