Заповед 914/30.06.2022г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на гаражи, находящи се на територията на гр.Свиленград

Файлове:

zapoved_914_20220630.pdf zapoved_914_20220630.pdf

https://www.livechatalternative.com/