Изложба на картини на жени от община Узункьопрю бе открита в Арт галерията в Свиленград.

Изложба на картини на жени от община Узункьопрю бе открита в Арт галерията в Свиленград.

Изложба на картини на жени от община Узункьопрю бе открита в Арт галерията в Свиленград. Събитието се проведе на 29 юни в рамките на проект „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград-Узункьопрю”, финансиран по програмата за предприсъединителна помощ България-Турция. Финансиращият орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Свиленград и Община Узункьопрю, Турция и е на стойност 354 142 евро. Изложбата е част от така наречените меки мерки по проекта и има за цел да даде възможност на местното население да се докосне до една малка част от турската култура и изкуство. На откриването на събитието присъстваха инж. Георги Манолов, кмет на община Свиленград, Мария Костадинова, зам.- кмет на общината, Енис Ишбилен, кмет на община Узункьопрю, жители на Свиленград, гости от турската община.Изложбата ще остане отворена за период от една седмица – 29.06.2015-03.07.2015г. Основна дейност по проекта е изграждането на Дневен център за възрастни хора в Свиленград. Предстои официалното му откриване до края на този месец. За целта се извърши преустрояване на сградата на бившето кино „Форум” Потребителите на центъра ще могат да ползват различни медицински услуги, да осъществяват социални контакти чрез организиране на беседи, трудотерапия. Ще им бъде осигурен транспорт и топъл обяд. В центъра ще има организирани кътове за четене и гледане на телевизия, лятна градина. Предвижда се капацитетът на центъра да бъде до 20 ползватели. Предоставянето на социалната услуга не е част от дейностите по проекта, но общината ще кандидатства услугата да стане делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет. Специфичните цели на проекта са да се подобри социалният статус на хора в пенсионна възраст от Свиленград и да им се предостави по-добър достъп до различни социални удобства и услуги; да се подпомогне развитието и подобряването на умения и икономическа конкурентоспособност на безработни или ниско образовани жени от Узункьопрю и да им се предостави достъп до професионална подготовка и образователни материали.

PROJECTS WITHOUT BORDERS
www.ipacbc-bgtr.eu

https://www.livechatalternative.com/