Архив проекти

Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Настройване, разработка и инсталация на електронни системи за подобряване качеството на административното обслужване”

Във връзка с реализация на проект “По-добри услуги – по-доволни граждани” Договор № А 09-31-102С/12.06.2009 г. на 16.04.2010 г. с Решение № 653//17.05.2010 г. Община Свиленград откри конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Настройване, разработка и инсталация на електронни системи за подобряване качеството на административното обслужване”  , финансирана…


Обществена поръчка с предмет: „Разработка и внедряване на Географска информационна система за административно обслужване в община Свиленград и създаване на интернет портал за подобряване качеството на административното обслужване в община Свиленград”

Във връзка с реализация на проект “По-добри услуги – по-доволни граждани” Договор № А 09-31-102С/12.06.2009 г. на 16.04.2010 г. с Решение №405/16.04.2010 г. Община Свиленград обяви обществена поръчка с предмет: „Разработка и внедряване на Географска информационна система за административно обслужване в община Свиленград и създаване на интернет портал за подобряване качеството…Дейност 1 “Проучване и анализ за състоянието на административното обслужване в община Свиленград”

Анкетна карта по проект № А 09-31-102С/12.06.2009 г. “По-добри услуги – по–доволни граждани”,  осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, Приоритет 3.1. «Качествено административно обслужване и развитие на електронното  управление», Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02.


ПО-ДОСТЪПНО И ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Община Свиленград организира кръгла маса на тема „По–достъпно и по-качествено административно обслужване в общината”. Мероприятието се провежда в изпълнение на проект „По-добри услуги – по-доволни граждани”, договор № А09-31-102С/12.06.2009 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.


По проект на общината експерти изследваха популацията на блатно кокиче край Свиленград

Състоянието на популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград бе изследвано от експерти по проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът е по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”,…


Общината спечели проект за опазване на находището на блатно кокиче

Възстановяване и опазване на естественото находищe на блатно кокиче край Свиленград е целта на проекта, който общината спечели по програма “Околна среда 2007 - 2013” към Министерство на околната среда и водите. Проектът на Свиленград е сред 24 одобрени от общо подадени 74 проекта. Той ще се изпълнява в продължение…


Общинска администрация Свиленград обявява конкурс за наемане на членове на екип по проект BG161PO005/08/3.0/01/05

Общинска администрация Свиленград обявява конкурс за наемане на членове на екип по проект BG161PO005/08/3.0/01/05  - „Възстановяване и опазване на ЗМ “Лозенски път” - влажнa зона - находищe на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси„


Свиленград се подготвя за строителство на ВиК мрежа

Днес кметът на община Свиленград инж. Георги Манолов и представители на Министерство на околната среда и водите подписаха договор по проекта на общината за техническа помощ “Да подобрим жизнената среда”. Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.".


https://www.livechatalternative.com/