Телефонен указател на Общинска Администрация

Кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
302 0379 / 74 302 Кмет арх. Анастас Карчев [email protected]

Секретар

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
314 0379 / 74 314 Секретар на община Свиленград Надя Пеева [email protected]

Отдел "Човешки ресурси, административно и информационно обслужване"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
322a 0379 / 74 303 Началник - отдел Цветелина Андреева [email protected]
203 0379 / 74 344 Гл. експерт "ИТТ" Инж. Росица Андреева [email protected]
324 0379 / 74 324 Гл. експерт "ИТТ" инж. Димитър Петков [email protected]
320 0379 / 74 320 Ст. специалист към ОбС Соня Трифонова [email protected]
302 0379 / 74 302 Гл. експерт "Администратор и човешки ресурси" Мария Димитрова [email protected]
322а 0379 / 74 303 Мл. експерт "Управление на човешките ресурси" Надя Милева
325 0379 / 74 317 Гл. експерт "Връзки с обществеността" Калина Райкова [email protected]

Гражданска регистрация и административно обслужване

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
216 0379 / 74 360 ст. експерт "ГРАО" Мария Ангелова [email protected]
216 0379 / 74 360 ст. експерт "ГРАО" Стела Георгакиева [email protected]
216 0379 / 74 356 Гл. специалист "ГРАО" Наташа Петрова [email protected]

Център за административно обслужване

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Гл. специалист Администратор Красимира Павлова [email protected]
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Ст. експерт "Административно и информационно обслужване" Антония Юрганджиева [email protected]
ЦАИОГ 0379 / 74 363 ст. експерт "АИО" Ивелина Панайотова [email protected]

Служител по сигурността на информацията

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
319 0379 / 74 319 Служител по сурността на информацията Стефан Марков

Главен архитект

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
215 0379 / 74 358 Гл. архитект арх. Иван Бакалов [email protected]

Звено за вътрешен одит

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
323 0379 / 74 323 Ръководител на звено за вътрешен одит Христинка Шишманова [email protected]
323 0379 / 74 323 стажант-одитор Мария Русева [email protected]

Отдел "Правен"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
208 0379 / 74 321 ; 0379 / 74 350 Началник - отдел Правен Мариян Дервенков [email protected]
208 0379 / 74 321 ; 0379 / 74 350 старши юрисконсулт Елена Панайотова [email protected]
208 0379 / 74 321 ст. юрисконсулт Весалена Петкова [email protected]
208 0379 / 74 350 юрисконсулт Ивета Чолакова [email protected]
208 0379 / 74 350 юрисконсулт Ралица Крушкова [email protected]

Отдел "Устройство на територията"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
213 0379 / 74 355 Началник - отдел Венета Станкова [email protected]
213 0379 / 74 355 Гл. специалист "АСЕСА" Мария Борисова [email protected]
213 0379 / 74 355 Мл. експерт "Архитектура, незаконно строителство и контрол по ЗУТ" Атанас Киризиев [email protected]
210 0379 / 74 352 Ст. експерт "СВОЕ" Огняна Узунова [email protected]
214 0379 / 74 369 Ст. експерт "Кадастър и геодезия" Николай Тодоров [email protected]
214 0379 / 74 357 Гл. специалист "КРИР" Станка Камбурова [email protected]
214 0379 / 74 369 Ст. експерт "Кадастър и геодезия" Антон Паунов [email protected]

Заместник - кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
318 0379 / 74 318 Зам. кмет Светлана Динкова-Маргаритова

Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
316 0379 / 74 330 Директор Светлана Петева-Панайотова [email protected]
316 0379 / 74 322 Гл. експерт "ППИ" Цветомира Александрова [email protected]
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Александра Мандиева [email protected]
316 0379 / 74 322 Ст. експерт "Проекти, програми и инвестиции" Тихомир Марков [email protected]
316 0379 / 74 330 Ст. експерт "Проекти, програми и инвестиции" Костадин Костадинов [email protected]
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Боряна Иванова [email protected]
316 0379/74322 мл.експерт "Проекти и програми" Мария Хаджистефанова
316 0379 / 74 322 мл.експерт "Проекти и програми" Снежана Маринска

Дирекция "Обществени поръчки,капитално строителство и контрол"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
308 0379 / 74 308 Директор инж. Грозденка Дюлгерова [email protected]
308 0379 / 74 338 Ст. експерт "Обществени поръчки" Розалина Караиванова [email protected]
309 0379 / 74 309 Финансов контрольор Иванка Михова-Господинова [email protected]
309 0379 / 74 328 Ст. експерт "Обществени поръчки" Елена Георгиева [email protected]
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Магдалена Йосифова [email protected]
209 0379 / 74 351 Гл. експерт "Капитално строителство и ивестиции" Христина Милева [email protected]
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Елка Карнобатлиева [email protected]
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки и инвестиции" Соня Кирякова [email protected]
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Албена Петрова [email protected]

Дирекция "Бюджет и финанси"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
306 0379 / 74 306 Директор Валя Здравкова [email protected]
307 0379 / 74 307 гл.експерт "Счетоводство" Мара Анастасова [email protected]
307 0379 / 74 307 Ст. експерт "ТРЗ и касиер" Марияна Стоева
305 0379 / 74 326 Гл. експерт „Счетоводно - информационно обслужване” Станимира Димитрова [email protected]
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Христина Христова [email protected]
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Петя Колева - Манева [email protected]
305 0379 / 74 305 Гл. експерт "Бюджет" Мария Христова [email protected]
305 0379 / 74 305 счетоводител Иванка Узунова
104 0379 / 74 368 Ст. специалист домакин архивар Любомира Бъчварова [email protected]

Дирекция "Общинска собственост и екология"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
310 0379 / 74 310 Директор инж.Иванка Димитрова [email protected]
312 0379 / 74 312 ст. експерт "ЗГВС" Мариана Христова [email protected]
212 0379 / 74 354 Гл. експерт "Транспорт и безопасност на движението" Валери Чакъров
312 0379 / 74 312 Гл. експерт "ЗГВС" Наталия Иванова [email protected]
313 0379 / 74 313 Ст. експерт "УОС" Галина Димитрова [email protected]
211 0379 / 74 359 Гл. експерт "Екология" Гергана Тонева [email protected]
313 0379 / 74 313 ст. експерт "РООСС" Петя Карнобатлиева [email protected]
311 0379 / 74 311 ст. експ."Контрол по приходите от наеми" Ива Георгиева [email protected]
311 0379 / 74 311 ст. експерт "УОС" Цветелина Петкова [email protected]

Дирекция "Местни данъци и такси и търговска дейност"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
206 037974345 гл.експерт "МДТТД" Красимира Стоева
201 0379 / 74 340 Директор Живко Великов [email protected]
202 0379 / 74 342 Ст. специалист "МДТТД Желязко Славов [email protected]
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТТД" Славка Иванова-Желязкова [email protected]
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТДТ" Цветан Налбантов [email protected]
204 0379 / 74 345 Гл. експерт "МДТТД" Диана Георгиева [email protected]
204 0379 / 74 345 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Татяна Тодорова-Янева [email protected]
205 0379 / 74 346 Гл. експерт "МДТТД" Милена Недева [email protected]
205 0379 / 74 346 Ст. експерт "МДТТД" Мара Николова [email protected]
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Виолета Желева [email protected]
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Светла Скерлева [email protected]
204 0379 / 74 345 Мл. експерт "МДТДТ" Теодора Конова [email protected]

Дейност "Други дейности по икономиката"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
313 0379/74313 Мл.експерт - ОБ-Административно обслужване Иванка Янакиева Димитрова

Инспекторат "Контрол по общинските наредби"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
322 0379 / 74 325 Ръководител "КОН" Даниел Йорданов
106 0379 / 74 349 мл. спец. "КОН" Нели Димитрова
210 0379 / 74 352 Ст. инспектор "КОН" Тодор Колешев
210 0379 / 74 352 ст. инспектор "Контрол по общинските наредби" Пенка Балджиева
Старши специалист "КОН" Иван Янев
106 0379 / 74 349 ст. спец. "КОН" Стефан Атанасов
106 0379 / 74 349 ст. спец. "КОН" и инкасатор Костадин Няголов
106 0379 / 74 349 мл. спец. "КОН" Георги Ангелов

Дейност "Чистота"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология и водни обекти" Андон Андонов
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология - административно обслужване" Диляна Димова
Старши специалист "Екология" Веска Георгиева
изпълнител дейност "Чистота" Георги Д. Христов
Николай Чапкънов
Георги Георгиев
изпълнител дейност "Чистота" Славчо Айвазов

Заместник - кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
303 0379 / 74 348 Заместник-кмет Анелия Георгиева [email protected]

Дирекция "Хуманитарни дейности"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
318 0379 / 74 318 Директор Снежана Янева [email protected]
321 0379 / 74 329 Секретар на МКБППМН Димитър Чокоров
321 0379 / 74 329 Ст. експерт "Образование" Антония Бутракова
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ваня Папазова [email protected]
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ивалина Кръстева-Недева
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Детски и младежки спорт" Таня Костадинова
321 0379 / 74 329 ст. експерт "Интеграция на малцинствата и демографски дейности" Кристиана Димитрова
https://www.livechatalternative.com/